Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇƏM

ÜÇƏM : Turuz Dictionary

üç dənə. üç sanı. üç ədəd.
üçəm alma atdılar, bir dənəsin tutdular

ÜÇƏM : Turuz Dictionary

üç dənə. üç sanı. üç ədəd.
üçəm alma atdılar, bir dənəsin tutdular

ÜÇƏM : Az Turkish Farsi

سه قلو (حیوان بخصوص و گوسفند). سه تایی. سه تا در یک بار. نام نوعی بازی با قاپ که بازیکن قاپها را پرتاب می‎کند و اگر سه عدد از آنها به یک صورت برزمین بیفتند، بازی را ادامه می‎دهد