Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇAYAQ

ÜÇAYAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dağan. sacayaq. ocaq sipəri

ÜÇAYAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

üçdaqan. sacayaq

ÜÇAYAQ : Turuz Dictionary

üçayağ. çatayaq. saçayağı. saçayağ. (çay < met > ğac) sağacağ. orşaq. qorşaq. oşaq. birbirinə sıxı sıxıya bağlı olan üç kişi

ÜÇAYAQ : Turuz Dictionary

üçayağ. çatayaq. saçayağı. saçayağ. (çay < met > ğac) sağacağ. orşaq. qorşaq. oşaq. birbirinə sıxı sıxıya bağlı olan üç kişi

ÜÇAYAQ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. tripot II. s. three-legged; üçayaq kətil / taburet three-legged stool