Multilingual Turkish Dictionary

ÜLƏŞMƏK

ÜLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

bölüşmək. bölünmək. ayrılmaq.paylaşmaq. atamız öldü qaldı yüz qoyunu. üləşməkdə onarmadıq oyunu. yetişmək. çatmaq.
üləşib bitişdilər.
nərsənin qırılması, bölüşməsi. (# ulaşmaq: nərsənin uzanması).
paylaşmaq. bölüşmək

ÜLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

böləşmək. hissələşmək

ÜLƏŞMƏK : Turuz Dictionary

ülgəşmək. bölgüşmək. bölüşmək. payqaşmaq. paylaşmaq

ÜLƏŞMƏK : Turuz Dictionary

ülgəşmək. bölgüşmək. bölüşmək. payqaşmaq. paylaşmaq

ÜLƏŞMƏK : Az Turkish Farsi

پخش شدن
پراکنده شدن