Multilingual Turkish Dictionary

ÜLFƏT

ÜLFƏT : Azerbaijani English Dictionary

i.
friendly terms / relations; friendship, intimacy; attachment [to, for]; affection [towards, for]; ülfət bağlamaq / etmək to have* friendly relations [with], to be* on good* / friendly terms [with]; bir kəslə ülfət bağlamaq to be* on good / friendly terms with smb.;
love, affection

ULFƏT : Turuz Farsca - Türkce

ülfət

ÜLFƏT : Turuz Farsca - Türkce

ısnış

ÜLFƏT : Turuz Farsca - Türkce

sarqış

ÜLFƏT : Turuz Farsca - Türkce

is duyarlıq. yiyə çıxmaqlıq gücü. üns.
kişigə gərək is könüldə, us başda. (us: huş. ağıl)

ÜLFƏT : Turuz Farsca - Türkce

yünüş xuy. əlaqə

ÜLFƏT : Turuz Farsca - Türkce

sivəklik məhəbbət.
ancalıq aysan iməs kəsmək sivəklik riştəsin, ayrılıqdan rəngi sarğıkən yaşıl bayraqını. (aysan: > asan. onğay. qolğay. qolay)

ÜLFƏT : Turuz Farsca - Türkce

avunc üns, xuy tutulan nərsə. avıncığ.avuncuğ. avınc.alışılan, öğrəşilən nərsə. tutuğ ( > düdük). alışqanlıq. məşquliyyət