Multilingual Turkish Dictionary

ÜMDƏ

ÜMDƏ : Azerbaijani English Dictionary

s. main, chief, above all; principal; ən ümdə si above all; ümdə məsələ main / chief / principal question

ÜMDƏ : Turuz Farsca - Türkce

topla

ÜMDƏ : Turuz Farsca - Türkce

kültə (# kiltə: cüzi)

ÜMDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ullağan əhmiyətli.
ullağan önüm: ümdə məhsul

ÜMDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurda
xırda qurda: xırda ümdə

ÜMDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qalın
qalun soru.
qolun qalın: fəri

ÜMDƏ : Turuz Farsca - Türkce

obuq
obuq işlər: ümdə işlər

ÜMDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ükümlü topdan