Multilingual Turkish Dictionary

ŞABALID

ŞABALID : Azerbaijani English Dictionary

I. i. chestnut [-sn-]; at şabalıdı horse-chestnut II. s. chesnut; şabalıd ağacı chestnut, chestnut-tree

ŞABALID : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Qoz, fındıq cinsinden qa-bıqlı meyve ve bu meyvenin ağacı. Şaba-lıdın çox dadlı, qidalı meyvələrindən və ağac-larının oduncağından geniş surətdə istifadə edilir. Meyvələri çiy, qovrulmuş və bişirilmiş halda işlədilir. I.Axundzade. Yarımişıqlı ota-ğımızın ortasında dördbucaq şəklində qayrıl-mış ocağın dövrəsində döşəkcələrə düzülüb oturardıq,
. şabalıd qovurardıq. çemen-zeminli.
Qehveyi, şabalıdı. Şabalıd rəngli. Şaba-lıd rəngli şal.
Nazlı əynindəki tünd şabalıd rəngli ipək köynəyini çıxartdı... S.Rehimov.
0 Şabalıd cinsi
çox xesis, xeyirvermez adam haqqında. Bu yerlərin dağı yox; Bağ-çası var, tağı yox; Cinsi şabalıd cinsi; Gör-kəmi var, yağı yox. (Bayatı). Şabalıddan yağ çıxartmaq
mürnkün olmayan şeyden de fayda görmeye çalışmaq.

ŞABALID : Az Turkish Farsi

ا.گیاشاه بلوط. درختی است دارای برگهای بیضی نوک تیز و دندانه‎دار، در زمینهای شنی خوب رشد می‌کند و بسیار بلند و تناور می‌شود و قطر دایره‌اش تا یک متر می‌رسد. پوست و چوب آن دارای 8 تا 14 درصد تانن است. میوه‌اش مستدیر با پوست نازک و دو یا چهار مغز شیرین و مطبوع و دارای 5/2 درصد روغن است. ویتامین B,C نیز دارد. خام و تف کردة آن را می‌خورند