Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏDİ

ƏBƏDİ : Azerbaijani English Dictionary

I. s.
eternal, everlasting, perpetual; əbədi şöhrət eternal fame; əbədi sülh everlasting peace; əbədi hərəkət perpetual motion; əbədi həbs cəzası perpetual imprisonment;
[ölməz] immortal; əbədi şöhrət immortal fame II. z. eternally, perpetually, for ever, forever; əbədi olaraq in [to, for] perpetuity, for ever; əbədi yoxa çıxmaq to disappear for ever; % əbədi yuxu death; əbədi yuxuya getmək/ gözlərini yummaq / uyumaq to die, to pass away, to breathe one;s last idiom

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

itməz

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

dibsiz

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

durağu qalağu. qalan. baqi. cavid.
dünya durağu demə

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

durğa tura. ölümsüz. ölməz. banğu

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

istəminz

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

qalba sonsuz. sonuz. ölməz layəzal. sonsuz

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

qalıcı baqi

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

qalımlı

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

qanmaz

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

ölməzin

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

sərbət

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

sərik

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

sərmət

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

sonsuz

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

tıxsız

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

tursun (dursun)

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

turuz həmməşə duran.
turuz yandıraq eşq çırağını. (əbədi yandıraq eşq çırağını)

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

tübölük (diblik)

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

tükənməz

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

umurluq
umurluq olsun

ƏBƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

yuzal (# yüzəl: əzəli)

ƏBƏDİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. və zərf [ər.]
Daimi, he-mişelik. Şair könlüm rübabını eşq ilə çaldı; Biz əbədi qardaş olduq: ilk bahar və mən. S.Vurğun. Sübhün əbədi aşiqləri olan boz torağaylar havalanıb səhər nəğmələrini oxuyur.. M.Rzaquluzade. // ölmez, daim yaşayan. Bu odlu nəğmələrdən; Parlaq, sön-məz bir məşəl; Bu rəngin lövhələrdən; Qur əbədi bir heykəl. A.Şaiq. Mən elə bildim ki, ürəyim acdır; Məhəbbət əbədi bir ehtiyac-dır. S.Vurğun. // Sonsuz, intehasız, mütleq.
B a x əbədən. Əbədi bizə gəlməyib. Əbədi xəbərim yoxdur.
◊ Əbədi istirahət evi tənt.
qebir. Əbədi yuxu
ölüm. Afaq dodaqlarında tə-bəssüm, ölüm adlanan əbədi bir yuxu içində idi. Ə.Memmedxanlı. Əbədi yuxuya get-mək gözlərini əbədi yummaq əbədi sus-maq
ölmek, keçinmek. Qız tab eləməyib, yerə dəydi,
. əbədi olaraq susdu. T.Ş.Simurq. Neçə gündür ki, şanlı Bakı əbədi yuxuya gedən xalq şairinə öz kədərli köksündə layla çalır. S.Rehimov.