Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏDİLƏŞMƏK

ƏBƏDİLƏŞMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to become* eternal / perpetual / immortal

ƏBƏDİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çağmazlaşmaq

ƏBƏDİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sonsuzlaşmaq

ƏBƏDİLƏŞMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Əbedi olmaq, hemişe yaşamaq. Eşqinə dəm tutub göylər mələşsin; Eşqin tarix olub əbədiləşsin. B.Vahabzade.