Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏDİYYƏT

ƏBƏDİYYƏT : Azerbaijani English Dictionary

i.
eternity, perpetuity;
[ölməzlik, unudulmazlıq] immortality, eternal life; əbədiyyətə qovuşmaq to launch into eternity, to die, to pass away

ƏBƏDİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

ənğlük durğallıq. turuzluq. əbədilik.
uşaqlıq bənğlük simgəsi. (böyük cocuq böyükməz, cocuq qalan ölükməz)

ƏBƏDİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

ənqülüq
bənqülüğə qoğuşanlar

ƏBƏDİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qalablıq sonsuzluq. sonuzluq. ölməzlik. layəzallıq. sonsuz

ƏBƏDİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qaytmaz qaytmas.dönməz. dönməs.
dönməzdə yatanlar: əbədiyyətə qovuşanlar.
dönməzə yürmüş: əbədiyyətə gedmiş

ƏBƏDİYYƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Əbedilik, daim-ilik; hemişe var olan şey. [İlyas:] Ilin dəyiş-məsi qarşımızda, yel vurarkən sönüb dirilən bir şamı andırdığı kimi, insan həyatı da əbə-diyyət qarşısında belə bir şeydir. çemenze-minli. Aç gözünü varlığa bax, indi başqa səhərdir; Əbədiyyət
bu dünyada göstə-rilən hünərdir. S.Vurğun. // İntehası olma-yan zaman; intehasızlıq. Nəhayət, əbədiyyət qədər uzun görünən bir dəqiqə bitdi və qapını açdılar. S.Rehman. Ulduzun alman əsarətində keçirdiyi bu üç ay ona cəhənnəmi bir əbədiyyət kimi gəlirdi. Ə.Memmedxanlı.
Sonsuz gelecek zaman. [Əren:] Iştə, əzəliyyət və əbədiyyət! çemenzeminli. [Fe-ride:] Bütün gözəl musiqilər bizi əbədiyyətə aparır. Ə.Memmedxanlı.
◊ Əbədiyyətə qovuşmaq
ebedi olmaq. "Olüm" sözünün nə demək olduğunu bilmə-yən Girdman igidləri vuruşma meydanında yıxılıb həyatla vidalaşarkən "əbədiyyətə qo-vuşdu" deyərdilər. M.Hüseyn. Vətənin yo-lunda ölən şəhidlər; Olmür, qovuşurlar əbə-diyyətə. M.Araz.