Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏS

ƏBƏS : Azerbaijani English Dictionary

I. s. vain, futile, unavailing; useless; əbəs ümid a vain hope; əbəs arzu a vain dream; əbəs sə`y a futile / useless effort; əbəs cəhd a futile / vain attempt II. z.
vainly, in vain, to no use; əbəs yerə in vain; əbəs yerə çalışmaq / zəhmət çəkmək to flog a dead horse idiom.;
[səbəbsiz] not without reason; O, əbəs yerə ehtiyat etmirdi He / She feared not without reason;
[boş-boşuna, məqsədsiz] for nothing, in vain; Biz əbəs yerə səyahət etmirdik We were not travelling in vain; əbəs [yerə] pul xərcləmək to waste money

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

anlamsız

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

osqa boşqa

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

oş gərəksiz. saçma. sapınc. uyarsız. qolayın. alıq. anlamsız

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

kofı

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

kovı

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

qara

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

qoğuq

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

qoşdurum möhməl. naməqul. namərbut. bihudə.
qarayol: körüz. koruz. koruq. koryol.
qarayola: boşuna. havıya

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

qovuq

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

olmaz

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

saçma

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

uymaz

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

yararsız

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

yaraşsız

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

yava hərzə

ƏBƏS : Turuz Farsca - Türkce

yersiz

ƏBƏS : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.]
Nahaq, bihude, fayda-sız. // Zerf menasında. Bəslərəm can kimi, ey sevgili sərmayə, səni; Etmərəm sərf əbəs məscidə, mollayə səni. M.Ə.Sabir. □ Əbəs yerə
1) nahaq yere, boş yere; lüzumsuz-casına, faydasızcasına. Əbəs yerə əlləşdim. Əbəs yerə xərcə düşdüm.
[Hacı Nuru şair:]
.Amma sən əbəs yerə özünü saldın qalma-qala. M.F.Axundzade. Könül, əbəs yerə üzmə canımı; Sonaların əhdə olmaz vəfası. Q.Zakir. [Perzad:] Əbəs yerə, Yusif bəy, arvad sözünə inanma. N.Nerimanov; 2) esassız, sebebsiz, ciddi sebeb olmadan. Əbəs yerə əsəbiləşmək.
Xeber şekilçisi ile: əbəsdir
nahaq-dır, faydasızdır, xeyri yoxdur, neticesi yox-dur. Bütün zəhmətlərin əbəsdir.
Söylədi tülkü:
Əbəsdir bu xəyal; Məndən ol mər-həməti etmə sual. A.Sehhet.
əbəs-əbəs zərf Nahaq yere. Əbəs-əbəs neçin qaçırsan məndən; Mən ki zalım, adamyeyən deyiləm. M.P.Vaqif. Gül dil-ləndi: "Salmayın səs; Danışmayın əbəs-əbəs". M.Dilbazi.