Multilingual Turkish Dictionary

ƏBR

ƏBR : Arin Turkish Etimology Dictionary

< yapr. örtü. çulqa

ƏBR : Turuz Farsca - Türkce

ƏBR : Turuz Farsca - Türkce

ulut

ƏBR : Turuz Farsca - Türkce

kölgə kölügə. kölik. bulut.
ərincəyə bulut olur yük belə

ƏBR : Turuz Farsca - Türkce

öpcin

ƏBR : Turuz Farsca - Türkce

öpcün

ƏBR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] klas. Bulud. çün əbr de-yilsən, olma giryan! çün seyl deyilsən, etmə əfğan! Füzuli. □ Əbri-bahar
bahar bu-ludu. Əbri-siyah
qara bulud. Əbri-neysan
yağmur buludu, neysan buludu. Mən bir sədəfəm, sən əbri-neysan. Füzuli.

ƏBR : Turuz Dictionary

əbr (fars)< yapr. yapır. yaprıq. örtünğ. tozanaq. tozqanaq

ƏBR : Turuz Dictionary

əbr (fars)< yapr. yapır. yaprıq. örtünğ. tozanaq. tozqanaq