Multilingual Turkish Dictionary

ƏBZAR

ƏBZAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

avsar. yapsar

ƏBZAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

yapzal. vəsayil.
arac, yapzal, əbzar qoyulan qutu, yer. yapdilab. yapdolab.- arac ayqıt, abzal, əbzar düzəltmə, satma: qatraqçılıq. qatraçılıq. qayraçılıq. qayraqçılıq.
arac ayqıt, abzal, əbzar qutusu, qabı: qatraq. qatra. qayraq. qayra

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

abzal

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

açar (gənəlliklə hər çeşit tutuq, bükülü (bağlı. kirli) nərsəni açan, qaba, tünd, iti nərsəni yumuşadan araclara verilən ad)

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

açval arac. açar.tools

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

arac vəsilə

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

asuğ (< yasarmaq.yasırmaq)

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

aşıl arac

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

avadanlıq ovadanlıq. abzal. əsbab

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

geçiş

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

gərək yaraq

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

kürsi

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

kürsü

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

qaraçav

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

qarçav

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

qılça

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

qolavuz əl aracları. əl əsbabı. iş vəsayili. iş gərəcləri

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

qoral abzal

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

qural abzal

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

qursı əfzar.əsbab

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

ovzar avzar əfzar. < (< av. ov). əl aracı. ərsənin tutma, dolandırma, baxma, onarma üçün gərəkli arac

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

yaraq

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

yarqarat

ƏBZAR : Turuz Farsca - Türkce

yarqıt cihaz. ləvazim

ƏBZAR : Turuz Dictionary

aşıl. arac. yaraq.
əbzar (fars).əfzar. < ovzar avzar. (< av. ov). əl aracı. ərsənin tutma, dolandırma, baxma, onarma üçün gərəkli arac..¶-arac, əbzar çantası: bağdac..¶-əbzar tükanı: ardalağ..¶-əbzar qutusu: büktəri(< bük)

ƏBZAR : Turuz Dictionary

-içi neçə bölümü ayrılmış əbzar qutusu: çetgə. çitgə. çıtqa. cıtaq. sıtaq. sıtqa (> setqa)

ƏBZAR : Turuz Dictionary

abzal. qarçav. qaraçav. qatacaq. arac. ayqıt

ƏBZAR : Turuz Dictionary

aşıl. arac. yaraq.
əbzar (fars).əfzar. < ovzar avzar. (< av. ov). əl aracı. ərsənin tutma, dolandırma, baxma, onarma üçün gərəkli arac..¶-arac, əbzar çantası: bağdac..¶-əbzar tükanı: ardalağ..¶-əbzar qutusu: büktəri(< bük)

ƏBZAR : Turuz Dictionary

-içi neçə bölümü ayrılmış əbzar qutusu: çetgə. çitgə. çıtqa. cıtaq. sıtaq. sıtqa (> setqa)

ƏBZAR : Turuz Dictionary

abzal. qarçav. qaraçav. qatacaq. arac. ayqıt