Multilingual Turkish Dictionary

ƏCİB

ƏCİB : Arin Turkish Etimology Dictionary

azıq. azuq. ayuq. atuq. qərib. görünməmiş. foquladə. qeyri təbii

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

alasıranğ

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

alcıranğ

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

aldıranğ

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

alışınmamış

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

alşarı (< alış aşırı: alış, alşaq dışı)

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

alşınmamış

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

aşar qərib. bu durumun çox görkəzmə işdi

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

aşırlıq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

aşıt inanc gücün, alışqanlığı aşan nərsə

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

atasıc

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

avsalıq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

ayu ayğu. adağu. ayağu. anğayu. əcayib

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

ulquncaq təəccüblü. türfə

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

cayqallı

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

çalıdan

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

çalıt

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

çaltıc

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

çarpınıq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

çaşqın

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

çəkəmət şaşamat. şaşılacaq. qərib

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

danğırdıcı heyrətləndirən. təəccüblü

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

daşqa

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

daşra tansuq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

diksindirici

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

dışaq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

dışqal

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

dışlaq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

eybəcər

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

ənayi

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

ənayin

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

görəgəy görməli

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

görkəzmə

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

ilginc genğ. ənayi. atasıc. qopasıc. qopatıc. qopsuc. görkəzmə. aşar

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

kəsəki

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

qapırtlaq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

qaptaq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

qaptalaq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

qatqallı

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

qatqamçıllı

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

qayqallı

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

qayqamçıllı

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

qərib

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

qıpırtlaq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

qopasıc

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

qopatıc

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

qopsuc

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

qovqa

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

qucur əcayib. tuhaf.-qucur kişi: əcayib adam

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

ötəlik

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

ötgə öytgə

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

ötüd (< ötmək)

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

özgəc

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

sanğılmadıq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

sapdıran

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

sapdırıc

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

sarpınıq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

sesici

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

səkcət

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

səkdirici

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

səkəli

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

səkib

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

səkic

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

səkincək

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

səkinəli

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

səknəli

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

şaçıq qəribə. təəccüblü.
burda səkic nərsə yox.
çalıtçapıt: əcib qərib

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

şaşıq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

şaşılıq tühaf. qərib. heyranlıq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

şaşırtıcı

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

şaşqın

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

şaşrınıq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

şeşic

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

tansiq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

tansuq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

tapıncaq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

tayı, bənzəri görünməmiş

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

taysuq tayı az tapılan

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

tuhaf

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

uğru itmiş, batmış

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

umulmadıq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

yabanısım

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

yad
burda yad bir nə yoxki.
hər nə mənə yad gəlir

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

yadağ

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

yadırqıq

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

yasadış

ƏCİB : Turuz Farsca - Türkce

yavlaq

ƏCİB : Turuz Dictionary

abayıq. acayıb. urkəc

ƏCİB : Turuz Dictionary

abayıq. acayıb. urkəc