Multilingual Turkish Dictionary

ƏCİR

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

ayağ

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

ağşı

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

axcı

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

axşi

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

axşı

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

çakər < çaqar

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

çalan

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

çalay

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

çəkər

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

çəkər > çaqar > çakər. muzdur

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

çirağ

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

dərçi tərçi. muzdur

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

dirlikli muzdur

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

əlaltı

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

geçimli muzdur

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

göyüllü muzdur

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

işçi

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

kəsənə quldur.
o özün gizlədib, kəsənələrin göndərər

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

köməkçi

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

könüllü muzdur

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qaboş

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qapış

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qılan

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qılay

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qılıqçı

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qılman

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qolaç

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qolaç

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qolaq çirağ

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qolaq

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qolaş

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qolat

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qolçu

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qomuğ > qumaştə

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qornuq

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qul

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

qulluqçu

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

nökər < yükər

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

ödəş
tenqiri bergəy qılarsan eykuluq minlər ödəş, say sana bilməz sananmaz könlüdə olğan kimi

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

tutağ tuşağ. qırqac. güdlə. muzdur. (mozdur). pişmərgə

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

tutuq qaboş. qolaş. qolaq. əkir

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

yarar

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

yarayan

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

yardım

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

yardımçi xidmətçi

ƏCİR : Turuz Farsca - Türkce

yükər > nökər

ƏCİR : Turuz Dictionary

tutaş. muzdur. işçi

ƏCİR : Turuz Dictionary

tutaş. muzdur. işçi