Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏL

ƏCƏL : Azerbaijani English Dictionary

i. doom, end [of one;s life], death, death hour; əcəl hərləmək / girləmək to seek* a death for oneself; əcəli yetmək / çatmaq: Onun əcəli çatıb His / Her death-hour has come; öz əcəli ilə ölmək to die a natural death, to die in one;s bed; Əcələ macal yoxdur at. söz.
- Death when it comes will have no denial

ƏCƏL : Turuz Farsca - Türkce

çapıl
gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək. bıraxmaq)

ƏCƏL : Turuz Farsca - Türkce

çıpın çağal çağla yaşam sürəsinin sonu

ƏCƏL : Turuz Farsca - Türkce

ölüm {ölüm döhülü duyulmaz.
ölüm tutdu boğazın, bıraxmadı bir soluq azın} (bir soluq azın: lap azı bir nəfəs)

ƏCƏL : Turuz Farsca - Türkce

ölüm
ölüm gəzər kölgəsiz, keçtik yerdə iz qoyar.
bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (qurur: qurudur)

ƏCƏL : Turuz Farsca - Türkce

sürə vədə.
sürəsi gəlmiş

ƏCƏL : Turuz Farsca - Türkce

tuğaç (< tuq: bağ). (qapanış). ölüm eniştəsi (firiştəsi). əzrayil.
qaçınılmaz əcəl: qarabük.
qara bük gəlməyincə, qara sinə köçünməz

ƏCƏL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Her bir canlının, xüsusen insanın qabaqcadan qederlenmiş ölüm vaxtı.
[Ağamurad bey:] Dünyanın işi belə olur. Əcəli bilmək olmaz. Omürdür, biri az yaşa-yır, o biri çox yaşayır. T.Ş.Simurq. // ümu-miyyetle, ölüm, ölüm çağı. Keçinin əcəli çatanda çobanın çomağına sürtünər. (Ata. sözü). [Mehriban] istəyirdi ki, belə halında, əcəlin soyuq qanadları üzünü oxşarkən Zeynal yatağının yanında, başı üzərində bulunsun. S.Hüseyn. □ Əcəl girləmək
bax əcəli gəlmək. [Nemet kişi:] Görünür, hansı bədbəxti isə əcəl girləyib. M.Hüseyn. Əcəli gəlmək (çatmaq tamam olmaq yetmək)
ölüm vaxtı yetişmek. Əcəl gəldi, başım üstə dayandı; Şirin canım eşqin oduna yandı. "Aşıq Qerib". Nə cütü var, nə kotanı, nə kəli; Olmək istər, yetişməyir əcəli. A.Sehhet. Xəstə şəfa tapmayıb öləndə deyərdi:
Əcəli yetən adam öləcəkdir, istər həkimi Loğman da ola. S.S.Axundov. öz əcəli ilə ölmək
tebii ölümle ölmek.