Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏMİ

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

açamı (nərsədən, bir yerdən) açıq olan. yad

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

ağız yeni başlamış. naşı.
ağız kişi.
ağız işçi.
ağız işçi.
ağuzsan çox ayaq çalmaq gərək. (ağuzdu çox ayaq çalsın gərək). (pişməyə uzun yol var).
ağız işçi. ağuzsan çox ayaq çalmaq gərək. (ağuzdu çox ayaq çalsın gərək). (pişməyə uzun yol var).

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

ayaqçı amator. ibtidayi

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

caylaq

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

çaylaq caylaq

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

enik naşı. piyada

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

qaraquş

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

naşı

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

tat

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

tosun naşı. iş görmədik. pişmədik. bərkiməmiş. təcrübəsiz. xam.
tosun uşaq.
tosun kişi. mən bu işin tosun

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

toy

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

yadaç naşı

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

yadağ

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

yatlu iş başarmayan. avara gor. naşı.
bu işin yatlusu.
yatlu gəlib, yatlu getdi dünyadan

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

yavan yavır. naaqah. təcrübəsiz. mübtədi. qeyri mücərrəb.
mən bu işin yavanı. bu işdən baş açmaz.
çəkimi yoxdur, illərdə işlir genə yavır qalmış

ƏCƏMİ : Turuz Farsca - Türkce

yaydaq

ƏCƏMİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif [ər.] köhn.
Qeyri-ereb qövm ve tayfalardan birine mensub olan, ereb olmayan.
İranlı, fars.
məc. Yad, özge, yabançı.
ƏCƏR is. Tezelik, işlenmemiş olma. Vur-
tut ikicə ilin gəlini olan, gəlinlik paltarının əcəri solmayan Keysubəyimin nisgili ürə-yində, arzusu gözündə qalmışdı. Ə.Veliyev.

ƏCƏMİ : Turuz Dictionary

açamı. (nərsədən, bir yerdən) açıq olan. yad

ƏCƏMİ : Turuz Dictionary

açamı. (nərsədən, bir yerdən) açıq olan. yad