Multilingual Turkish Dictionary

ƏCAYİB

ƏCAYİB : Turuz Farsca - Türkce

ayu ayğu. adağu. ayağu. anğayu. əcib

ƏCAYİB : Turuz Farsca - Türkce

daşra tansuq. qarmaşıq. əcib. şaşılacaض. şaşırtıcı. anlaşılmaz. genل

ƏCAYİB : Turuz Farsca - Türkce

görməzin görünməmiş. çatınılmaz.
arayan ellər, əsəyən yellər çoxlu görər görməzin yerlər

ƏCAYİB : Turuz Farsca - Türkce

qucur əcib.
qucur kişi: əcayib adam

ƏCAYİB : Turuz Farsca - Türkce

yadağ

ƏCAYİB : Turuz Dictionary

abayıq. acayıb. urkəc

ƏCAYİB : Turuz Dictionary

abayıq. acayıb. urkəc