Multilingual Turkish Dictionary

ƏCDAD

ƏCDAD : Azerbaijani English Dictionary

i. ancestor, forefather, progenitor; [qadın] progenitress

ƏCDAD : Turuz Farsca - Türkce

arxas əslaf

ƏCDAD : Turuz Farsca - Türkce

aşınlar (< aşınmış: keçmiş) ertiz

ƏCDAD : Turuz Farsca - Türkce

atalar böyüklər. ulular.
cəddabad atababa. qarakök

ƏCDAD : Turuz Farsca - Türkce

atsoy altsoy

ƏCDAD : Turuz Farsca - Türkce

əçüm

ƏCDAD : Turuz Farsca - Türkce

ulubabalar

ƏCDAD : Turuz Farsca - Türkce

ulubabalar

ƏCDAD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "cedd" söz. cemi] Ata-babalar, ulu babalar. Vətən
əcdadımızın mədfənidir; Vətən
övladımızın məskənidir. A.Sehhet. Böyük əcdadını gətirib yada; Oynat qılıncını göydə, havada. S.Rüstem. Tariximizin, əcdadımızın əməlləri, arzuları, həsrətləri bu torpaqda hifz olunmuşdur. Ə.Memmedxanlı.