Multilingual Turkish Dictionary

ƏCLAF

ƏCLAF : Arin Turkish Etimology Dictionary

< alçaq. çapqun. çapar. çapqar. yörük. yoruq

ƏCLAF : Arin Turkish Etimology Dictionary

alçaq. üzqün. zəhləgedməli. bolağan. açıq. yalluz. yelpənək. cıf

ƏCLAF : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.] Alçaq, rezil. [Behram:] O vaxt bizim nahiyənin pristavı Navedski adında çox rəhmsiz və əclaf bir adam idi. Ə.Veliyev. // İs. menasında. Ağa, Təbrizdə
10 nəfər əclaf ilə bacarmaq olmur.
M.S.Ordubadi.

ƏCLAF : Turuz Dictionary

altın. aşağ, alçaq, rəzil olan. namussuz. pozuq. yava. şərəfsiz. əxlaqsız. cıf

ƏCLAF : Turuz Dictionary

altın. aşağ, alçaq, rəzil olan. namussuz. pozuq. yava. şərəfsiz. əxlaqsız. cıf

ƏCLAF : Azerbaijani English Dictionary

s. [hərəkət haq.] foul, vile, mean, base, filthy; lowdown; əclaf hərəkət a lowdown act; [adam haq.] villainous, scoundrelly; əclaf hərəkət foul / vile action; əclaf adam a villainous / scoundrelly person; [söyüş] Əclaf! Villain! Scoundrel! Rascal!