Multilingual Turkish Dictionary

ƏCZA

ƏCZA : Turuz Farsca - Türkce

aştuğ (qatılan, məxlut olunan nərsələr). (ünsürlər)

ƏCZA : Turuz Farsca - Türkce

dalaz

ƏCZA : Turuz Farsca - Türkce

əklənti yartaxıc

ƏCZA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "cüz" söz. cemi]
klas. Bir şeyin terkibini teşkil eden xırda hisse-cikler; cüzler. Yandırıb əczayi-tərkibim, külüm versən yelə; Yox yolundan dönməyim,
varım sənindir, cüzvü kül. Füzuli. [Molla İbrahimxelil:] Daha bundan artıq nə eylə-yəcəksiniz ki, bu gün iksir tamam və təkmil olan saatda və əcza butədə qaynayan vaxtda bu yerə ayaq basdınız. M.F.Axundzade. Su nədir? Nə əczadan əmələ gəlir, nə səbəbə su qaynayanda buğ olur, niyə donanda bər-kiyir? C. Memmedquluzade.
Derman maddeleri; derman, dava. Bu əcza qulluqçu naxoş olanda alınmışdı.
C.Cabbarlı.