Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏB

ƏDƏB : Azerbaijani English Dictionary

i. good behaviour, good manners / conduct; tact; [ləyaqət] decency, propriety; ədəb qaydalarını gözləmək to serve decencies, to observe the rules of propriety

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

edik (nərsənin uyğun edişin, qılışın, yapışın öğrəniş)

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

əkdi əkiti. eğti. eğiti. kültür. fərhəng. tərbiyət.
əkdi bilik gözəldir. (bilik: ilim)

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

əki bəsi. tərbiyə.
əki görmüş

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

əkic
inac ilə özümü, utanc ilə üzümü, əkic ilə sözümü, sözüm ilə işimi uğurladım. (uğurladım: düz yola qoydum). (

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

görgü rəftar

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

görü görlü: ədəbli

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

hörk örk

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

iz

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

qoşum ar. hicab. qural

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

qura tərbiyət. rəftar

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

qural törə. yol. yol yordam. yol yöntəm. iz. sıra. sayqı

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

oturuş

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

say nəzakət

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

sayqı

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

seçi tərbiyət

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

sıra

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

törə

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

us

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

utanma duyqusu ar. şərm. həya

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

uvut utanma duyqusu. ar. şərm. həya

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

uyğurluq mərifət.
öğrətciyə duyğurluq, öğrənciyə uyğurluq. (öğrətməndə duyarlıq, məsuliyyət hissi, öğrənciyə eşitmə, sözə baxma tutqusu gərəkir, olmalıdır). (tutqusu: qabiliyyəti)

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

yol yordam

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

yol yöntəm

ƏDƏB : Turuz Farsca - Türkce

yol

ƏDƏB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Əxlaq qaydalarına riayet, exlaq ve hereketde, damşıqda nezaket, in-celik; terbiye. Ədəb qaydaları.
Ədəbi kimdən öyrəndin?
Biədəbdən. (Ata. sözü). Ədəbdən, elmdən gər feyzyab olsa əvamün-nas; Düşər tənü şərəfdən mollalar, işanlar, insanlar. M.Ə.Sabir. Baxdıqca onun marağı artır; Elmə, ədəbə, kitaba hərdəm. A.Sehhet.
[Müellim:] Ozümdən ədəb və nəzakət xaricində heç bir hərəkət baş verməmişdi. S.Hüseyn. // Utancaqlıq, heya. üzündən ədəb yağır. // Hörmet, ehtiram, sayğı. [Mehbub xanım] ədəb salamını yerinə yetirib da-yandı. (Nağıl). Təzə gəlinlər, cavan qızlar [Sara xanımın] yanına girə bilməzdi: ədəb, həya, hörmət vardı. Qantemir. Ədəblə şeklinde zərf
hörmetle, ehtiramla. Ədəblə danışmaq. Ədəblə cavab vermək.
Tülkü görcək yavaş-yavaş gəldi; Endirib baş, ədəblə çömbəldi. M.Ə.Sabir. Uşaq cürət-lənib hərəkətə gəldi, irəli yeridi, əllərini yanına salıb ədəblə salam verdi. Mir Celal. Qoçaq əsla tələsmədən əti götürdü və bir-iki addım kənara çəkilib ədəblə gəmirməyə başladı. M.Rzaquluzade. □ Ədəb gözlə-mək
exlaq, terbiye, nezaket, hörmet qaydalarına riayet etmek; öz hereket ve sözlerinde terbiyeli, nezaketli olmaq. Ləğv olma, ədəb gözlə bu məvadə, əkinçi! Lal ol, a balam, başlama fəryadə, əkinçi! M.Ə.Sabir. Talıbxan
. ədəbgözləyənyasovulun açılış-mağının səbəbini yaxşıca anlamağa başla-yırdı. S.Rehimov.