Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBLİLİK

ƏDƏBLİLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. [tərbiyəlilik] decency; good breeding; [əxlaqlılıq] morality; [mədənilik] civility; [mərifətlilik] courtesy; [nəzakətlilik] politeness

ƏDƏBLİLİK : Turuz Farsca - Türkce

incəlik incilik. inclik. işgəlik. işgilik. qurmaylıq. sayıllıq. müəddəblik. tərbiyəlilik

ƏDƏBLİLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Ədebli, terbiyeli adamın xassesi, edebli olma. Oğlan ədəbliliyindən başını aşağı saldı və cavab vermədi.