Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBSİZLİK

ƏDƏBSİZLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. [tərbiyəsizlik] ill-breeding; indecency, unmannerliness; [mədəniyyətsizlik] incivility

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

alçaqlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

içəmsizlik

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

içimsizlik

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

əksiklik

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

əzginlik rəzillik

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

əziklik

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

gobudluq tərbiyəsizlik. sıybasızlıq. sıypasızlıq. nəzakətsizlik

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

gobutluq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

görsüzlük

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

gurluq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

gürlük

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

güstaxlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

hoyratlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

itiklik

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

itişlik

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

itləşlik

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

itlik

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

izginlik

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

kornuqluq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

koryatlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

körnüklük

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

kötüklük

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qabalıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qasaflıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qasaqlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qasatlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qasavlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qasfalıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qasqalıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qastalıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qasvalıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qaytaqsızlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qopalıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qoparlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qopatlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qorxmazlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qoruq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qubatlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qurmaysızlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qursuzluq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

oğursuzluq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

oyursuzluq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

ozqunluq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

öğürsüzlük

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

pozuqluq tərbiyəsizlik. əxlaqsızlıq. tərbiyəsizlik

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

sapalıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

tərslik rəzillik

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

utanmazlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

utmazlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

uymazlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

yoğunluq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

yontulmamışlıq

ƏDƏBSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

yonulmamışlıq

ƏDƏBSİZLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Ədeb ve terbiye nöq-sanı, terbiyesizlik, nezaketsizlik, qanacaq-sızlıq. Ədəbsizlikdən doğan kobudluq. // Ədebsiz hereket, söz. Ədəbsizlik etmək.
Molla başını qaldırıb Teymurun bu ədəbsiz-liyinə heyran-heyran baxır. "M.N.letif.". Zeynalın bu ədəbsizliyinə qarşı Dursun o qədər də susmayırdı. A.Şaiq. Bu zamanlar-da bəzi narəva hallar üz verib, bir taqım ədəbsizliklər olmuşdusa da, Mehriban onla-ra göz yumub qatlaşmışdı. S.Hüseyn.