Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏD

ƏDƏD : Azerbaijani English Dictionary

i. riyaz. number; tam ədəd whole number; kəsr ədədi fractional number; qarışıq ədəd mixed number; tək ədəd odd number; cüt ədəd even number

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

arq barıq. (< barmaq). say. rəqəm.
bir barıqlı: bir rəqəmli

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce


üç qarç soğan

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

ir say

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

dən don > dənə. sana

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

dənə baş. tay. say.
üç baş sığır.-üç ədəd. üç dənə. üç sanı. üçəm.
üçəm alma atdılar, bir dənəsin tutdular

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

qaç bir yığında nərsənin, kimsənin say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı
nümrə

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

qarç

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

qaş (soğanla deyilir)

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

qır

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

qırıt

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

qırt

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

orun

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

ölçü miqdar

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

para

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

sağış

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

san say.-neçə san: neçə ədəd.
bir san: bir ədəd.
iki san: iki ədəd.
üç san: üç ədəd

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

sanağ san

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

sanarıq

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

sanı dənə.
beş sanı qoyun.
beş sanı kitab.
neçə sanı: neçə dənə.
iki sanı çörək: iki dənə çörək.
üç sanı qoz: üç dənə-bir sanı: bir dənə.
iki sanı düğü verdiyi pay, əkin vermiş dağlara tay.
iki sanı buğda tayı

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

sanı
neçə sanı görər. iki, üç sanı.
uşaq sanın nı olduğun nə bilir

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

say sana

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

say

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

sayış rəqəm

ƏDƏD : Turuz Farsca - Türkce

urun

ƏDƏD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Say, hesab. Ədədlərin dörd əməlindən bəhs edən elmə hesab elmi deyilir.
Daha sonralar say prosesində insan konkret cisimlərdən uzaqlaşır, onda ədəd anlayışı əmələ gəlir. Z.Xelilov. // Reqem. 5 ədədi ilə 3 ədədi 8 ədədinə bərabərdir.
Eyni cinsli şeylerden bir denesi; dene. Iki ədəd qələm. On ədəd yumurta. Beş ədəd karandaş aldım.
Var idi mənim bir ədəd gövhərim; Gülbəndi-mina və taci-zərim.
M.Ə.Sabir.