Multilingual Turkish Dictionary

ƏDA

ƏDA : Azerbaijani English Dictionary

i.
[tərz, tövr] mincing / affected manners pl.; əda ilə in an affected manner; mincingly;
[şivə] mince, affectation, airs and graces; əda ilə danışmaq to speak* in mincing manners / with airs and graces; əda ilə yerimək to strut, to swagger [about, in, out];
[fors] swagger;
[təşəxxüs] arrogance;
[iddia] pretence; % əda satmaq to mince; to swagger; to put* on airs idiom

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

ölçüm

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

çalım oyun. duruğ. ətvar. jest

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

çəkə
çəkəli: ədalı.
çəkəsiz: ədasız.
o hamının çəkəsin çıxardır: o hamının ədasın çıxardır

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

çıxartma
çıxartma çıxartma: əda çıxartma

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

davranış

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

durğ

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

duruğ

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

gurgu

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

gürgü cilvə.
qınc atmaq: qır vermək. oxşanmaq. qıyrata çəkmək. qıncıvırlanmaq. qıncıvlanmaq. qıncıqınmaq. oynağınmaq. oynaqlanmaq. nazlanmaq

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

qay

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

qılım qılış qılıq qılıt yapış edim ediş edik edit eyləmə görmə görüm görük yeritiş yeritit yeritik ifa

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

qılış qılma yapma. (namazın qılış)

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

qılqı

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

qınc

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

qıncıvır

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

qırışma

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

qırma

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

qıycıvır

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

qurqu

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

qurur

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

naz

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

ölçüm

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

sürək

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

tavır

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

tutum

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

tür duruğ

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

ülgüm

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

yapma (.yapış. qılış. qılma. görüş. görmə. ediş. edmə)

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

yeriş varış

ƏDA : Turuz Farsca - Türkce

yürüş barış

ƏDA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Terz, tövr, üslub. Bu nə ədadır?
[Hacı Əhmed:] [Almaza] Sən ki bu yol ilə, bu əda ilə bizə yaxın gəldin, biz kəndlilərin bütün malımız, canımız, hər bir şeyimiz sənə qurbandır. C.Cabbarlı. Usta bunu elə bir əda ilə dedi ki, Azad ona baxıb düşündü. S.Rehman. Eldarın xoş bir əda ilə:
Buyurun, buyurun!
dediyini eşitdim. M.Rzaquluzade. // özünü aparma terzi, he-reket terzi; adet, xasiyyet. Bu nə ədadır? Pis əda. Yoldaşının ədalarını öyrənib.
Naz, qemze, şive, şıltaq. Qadan alım, ey qaragöz, sənə bu əda neçindir? Nə üzü qaralıq etdim, mənə bu cəfa neçindir? S.Ə.Şirvani. [Knyaz:] Içəlim, badə verir ruhə qida; Varsın, olsun məzəmiz işvə, əda!
H.Cavid. Indi ədaların yadına düşüb; Yan-dırırmı səni, yaxırmı səni? R.Rza.
İddia, teşexxüs. Bunun ədasına bax!
İş, emel. Ədası başqa, sözü başqa.

ƏDA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.]: əda etmək
1) vermek,
ödemek, ödeyib qurtarmaq. [Necef bey:] Əgər vədə tamamında borcumu əda etmə-səm, girovdan məyusam. Ə.Haqverdiyev; 2) yerine yetirmek. [Ağa Salman:] Gedim, sərbazları görüm, əhvalatı xəbər alım ki, mürafiə vaxtında şəhadətlərini əda etsinlər. M.F.Axundzade. Amma mətəəssüf öz borc-larımızı nəinki layiqincə əda etmirik, hətta
. sağmal inəyimizin boğazına bıçaq sürtənlərə kənardan arxayın tamaşa edirik. F.Köçerli.
.Ohdəmizə götürdüyümüz
. vəzifəni əda et-məkdə bacarığımızı və səyimizi əsirgəmə-yəcəyiz. C.Memmedquluzade; 3) icra et-mek, ifa etmek, qılmaq. Şah
. şam və xüftən namazını əda etdi. M.F.Axundzade. Rama-zanın yovmiyyə namazını orada əda edir-dim. C.Memmedquluzade.