Multilingual Turkish Dictionary

ƏDALƏTLİ

ƏDALƏTLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. [haqlı, düzgün] just; [insaflı, vicdanlı] fair; [qərəzsiz] impartial; equitable; ədalətli hökm just sentence; ədalətli hakim impartial judge; ədalətli müharibə just war; ədalətli adam just man*; ədalətli bölgü fair division; ədalətli müqavilə / saziş equitable treaty

ƏDALƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəngiz adil. insaflı. münsif. adil

ƏDALƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

doğru düz. həqq

ƏDALƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

düz həqq

ƏDALƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qonan adil

ƏDALƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoni adil. huquqçu. yasalara bağlı

ƏDALƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

quni

ƏDALƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qüni

ƏDALƏTLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Ədaletle, vicdanla here-ket eden, heqiqete, insafa, vicdana uyğun olaraq hereket eden. Ədalətli hakim. Əda-lətli müdir. // Ədalete, heqiqete, insafa esas-lanan. Ədalətli məhkəmə. Ədalətli hərəkət. Ədalətli qanunlar.
◊ Ədalətli müharibələr
istiqlaliyyet uğrunda aparılan müharibeler, inqilabi azadlıq müharibeleri.