Multilingual Turkish Dictionary

ƏDALƏTSİZ

ƏDALƏTSİZ : Azerbaijani English Dictionary

I. s. unjust; unfair; inequitable; ədalətsiz olmaq to be* unfair / unjust; ədalətsiz hərəkət unjust action; unfair action II. z. unjustly; unfairly; with partiality; ədalətsiz rəftar etmək to treat [d.] unfairly / with partiality

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

acımaz cabbar. zalim. insafsız. mərhəmətsiz

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ağırdaş

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çapan

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çapır çapqır. çapqar

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çapqar

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çapqır

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çək mürtəd. məssəbsiz

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

darqın

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

daşbağır

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dənğsiz

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dinsiz tinsiz (< tin: iç. mənəviyyat)

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

diş keçirən

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əsirgəməyən

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əsirgəməz

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əsrəməz

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əsrəməz

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əsrəməz

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

gavır içiboş

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

haqsız

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

inamsız

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

inancsız imansız

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kavır kafır. kafir. kafər

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

keş mürtəd

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kitabsız pitiksiz

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kovur

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kövür köfür

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qabaqar

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qabır qapır

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qağan

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaxbaş

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaqar

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaqız

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaqlız

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qalbız

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qansız

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qapaqar

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qapır

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qapız

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaplız

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qara ürək

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaragüc

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qasmac

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qasmaçı

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıldıqsız

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıldımsız insafsız

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıldınsız

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qırmac

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qırmaçı

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıtmac

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıtmac

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıyağ qıyaq. rəhmsiz. zalim. zülm edən. imansız. mürüvvətsiz. cəbbar. insafsız. mərhəmətsiz. qadir

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıyan

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıycı

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıyıcı

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıyıq

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qocur

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qodusan

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qolçomaq

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qotusan

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qudusan

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

sapıq

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tarqın

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tüzlüksüz

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ürəksiz

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yaxan

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yaxıcı

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yaxuc

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yandıran

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yanğıcı

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yanmayan

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yanmaz

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yansız

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yarcamaz

ƏDALƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yoluğ

ƏDALƏTSİZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Ədalete, haqq ve insafa riayet etmeyen, edalet hissini itirmiş, insaf-sız. Ədalətsiz hökmdar.
Küçəyə atdın əda-lətsiz ata, qansız ata! Məni təhrik eləmə al-verə, vicdansız ata! Ə.Vahid. // Ədalete, haqq ve insafa müğayir olan. Ədalətsiz hökm. Ədalətsiz hərəkət.
Lakin zavallı bacısının xərcinə gəldikdə, Mahmud onun heç üzünə gülmədən taleyi tərəfindən təyin olunmuş, ədalətsiz bir vergi hesab edirdi. B.Talıblı.