Multilingual Turkish Dictionary

ƏDALI

ƏDALI : Azerbaijani English Dictionary

I. s. affected; mincing; finical; finicking; ədalı qız [qa-dın] affected girl [woman]; ədalı yeriş swagger; ədalı duruş affected pose; ədalı baxış affected look / glance II. z. affectedly, affectingly, finically; mincingly; ədalı danışmaq to speak* mincingly

ƏDALI : Turuz Farsca - Türkce

oy göstərən

ƏDALI : Turuz Farsca - Türkce

çağaçı

ƏDALI : Turuz Farsca - Türkce

çalıman

ƏDALI : Turuz Farsca - Türkce

çalımçı

ƏDALI : Turuz Farsca - Türkce

salun jest

ƏDALI : Turuz Farsca - Türkce

salundu

ƏDALI : Turuz Farsca - Türkce

yaxaçı

ƏDALI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Ədası olan, edabaz. Ədalı adam. // Əda ile dolu, sadelikden, adilikden mehrum. Ədalı hərəkət. // Mütekebbir. Sa-rayda hökm edir ədalı bir xan; Qan, qarğış tökülür qaşqabağından. S.Vurğun.
İşveli, işvekar, nazlı. Ədalı qız. Ədalı baxış. Ədalı yeriş.
Mərhəmətsiz mələk, ədalı gözəl; Gör nə yandı bir vüsalə bədəl?!
H.Cavid.