Multilingual Turkish Dictionary

ƏDAVƏT

ƏDAVƏT : Azerbaijani English Dictionary

i. hostility, enmity, animosity; [irsi düşmənçilik] feud; möhkəm ədavət deadly feud; ədavət aparmaq / bəsləmək to feel* animosity [against smb.], to be* at enmity [with smb.]

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

acıq

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

arğı > arığ

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

oğız

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

çəliş

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

darıt

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

doluq

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

doluş

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

düşmanlıq qərəz

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

düşmənlik xəsimlik.
qırnanmaq: qırnalmaq. qırnacmaq. qırna çəkmək. düşman biçilmək. düşmanlıq, düşmənlik edmək

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

hinc

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

hınc

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

hırnaclıq

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

hırnalıq

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

kin ürək qarası

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qanağrın

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qarşıq xisumət. xusumət. düşmanlıq.
mənim onla qarşığım yox.
bu qarşığı aradan qaldıralım

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qayız

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qənimlik

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qın

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qınağrın
mənə qarşı qınağrın olmasın

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qınc öfgə

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qınımlıq

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qırnaclıq

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qırnalıq

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

qıyın

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

öc

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

öcqüq

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

öcük

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

öcür
acır öcür: şəfqət ədavət

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

öfgə hiddət. şiddət

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

yağıqlıq düşmanlıq. xisumət

ƏDAVƏT : Turuz Farsca - Türkce

yağılıq nifrət

ƏDAVƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] ürekde saxlanılan düş-mençilik hissi, kin, küduret, qerez, birine qarşı qezeb hissi.
.Bəy bir məclisdə danışdı ki, Mirzə Möhsünlə mənim bir ədavətim yoxdur. Qantemir. □ Ədavət bəsləmək
kin beslemek, kin-küduret beslemek, birisine qarşı düşmencesine hiss beslemek. [İblis:] Hər kəs məni dinlər, fəqət eylər yenə nifrət; Hər kəs mənə qul ikən, bəslər ədavət. H.Cavid. Naşad əfəndi Mehribana qarşı indi bir kin və ədavət bəsləyirdi. S.Hüseyn. // ümumiyyetle, düşmençilik, düşmenlik. çərxi-sitəmgərin, hərzə talein; Olüb qur-tarmadıq ədavətindən. Q.Zakir. [Cavad bey:] Xan, cənabinizə məlum olan ədavətə görə Səməd xanın oğlu Səfiqulu xan böyük cəfakarlıq edir. N.Vezirov. □ Ədavət apar-maq
düşmençilik etmek, düşmencesine münasibet beslemek. Xanpəriyə elə gəlirdi ki, kim isə onunla ədavət aparır. Ə.Veliyev. Ədavət doğurmaq
edavete, düşmençi-liye sebeb olmaq. [İblis:] Get, lakin o hör-mət və məhəbbət; Bir gün doğurur qanlı ədavət. H.Cavid. Ədavət etmək
düşmen-cesine münasibet beslemek, düşmençilik
etmek, edavet beslemek. Asudə nəfəs çəkməyə halət edə fəhlə; Yainki hüquq üstə ədavət edə fəhlə. M.Ə.Sabir. Ədavət qalx-maq (doğmaq düşmək)
araya düşmen-çilik düşmek, bir-biri ile düşmen olmaq. [Meherrem:] Nə üçün yaxın bir qohumun arasında ədavət qalxsın? C.Cabbarlı. [Te-lebe:] Bir də, heç mən intriqa bilən adam deyiləm. Görürəm dərnək işlərinə qoşulsam, yoldaşlarımızla aramızda ədavət düşəcək. Qantemir. Ədavət salmaq
araya düş-mençilik salmaq, biri-biri ile salışdırmaq, vuruşdurmaq. Bir söyləyən yox, ay başıbat-mış, nə borcuna; Haqqı nədir, salırsan əda-vət, gavur qızı?! M.Ə.Sabir. Ozü də istəyirdi ki, yerli xalqla bizim aramıza ədavət salıb öz hakimiyyətini bərkitsin. M.Rzaquluzade.