Multilingual Turkish Dictionary

ƏFİ

ƏFİ : Azerbaijani English Dictionary

i.
venomous snake;
məc. [diliacı adam] venomous / biting tongue; % əfi ilana dönmək to get* very angry, to be* infuriated, to fly* into a rage

ƏFİ : Turuz Farsca - Türkce

engərək

ƏFİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Rengi sarı, başı üçbucaq şeklinde iri zeherli ilan. [Rizvan] qapının birindən daxil olan əfi ilanlara düçar olur. Ə.Haqverdiyev. Axırda çalar canını, bir əfi ilandır; Əfisə çalandır. M.Ə.Sabir.
məc. Menhus, xain, mekrli. Əfi bir ilan kimi şübhə girir araya! N.Refibeyli. // Bed-xasiyyet, qelbiqara, diliacı, başqasını san-can adam haqqında. □ Əfi ilana dönmək əfi ilan kimi fısıldamaq
son derece qe-zeblenmek, qeyzlenmek. Onlar öz acı hə-yat təcrübələrindən bilirdilər ki, səfər üstündə Zərrintac xanım necə bir əfi ilana dönür. S.Rehimov. Rəhim bəy hirsindən əfi ilan kimi fısıldadı. M.Hüseyn.
məc. Klassik şeirde: gözelin qıvrım saçları bu ilana teşbeh edilir. Əfi kimi daim zülfi-müsəlsəl; Qıvrım-qıvrım olub yatar yanında. Q.Zakir. Hərdən götür üzdən, gözəlim, əfiyi-zülfün. Ə.Vahid. □ Əfi ba-xışlı klas.
ehtiraslı, cazibeli baxışlı. Yenə səni gördüm, bağrım oxlandı; Ey əfi baxışlı, havalı sərxoş. M.P.Vaqif.