Multilingual Turkish Dictionary

ƏFƏL

ƏFƏL : Azerbaijani English Dictionary

I. i. dullard; [xüsusən oyunda] a muff; an awkward / clumsy person II. s. [aciz, bacarıqsız] awkward, clumsy, bungling; [küt] dull, stupid, slowthinking, obtuse

ƏFƏL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif dan. Əlden düşmüş, iş göre bil-meyen, elinden iş gelmeyen, etaletli; may-maq. Əfəl adam.
[Koxa:] Bax, bu zatı-qırıq, yaramaz, əfəl; Demək, əl qaldırıb sizə, divana? S.Rüstem. [Necefalı:] Hə, bala, elə bir kişinin mənim kimi əfəl nəticəsi var. B.Bayramov.

ƏFƏL : Turuz Dictionary

< kəfəl < kəvəl. kəvik. boş.
əl ayaqsız. aciz.
incik. həssas

ƏFƏL : Turuz Dictionary

kəvəl. ölümür. ölübər. ölübür. ölüyüntü. ölücünsü. ölümcür. ölümsər. ölüvay. öləntə. öləti. ölət. öləzi. alazı. ölləş. ölüntü. çox arığ, zayıf. aciz. gücsüz

ƏFƏL : Turuz Dictionary

kəğəl. kəvəl. kətəğiz. kətəğır. kavağız. kavğır. kəsələk. kəsilək. kösələk. kosalaq. qocalaq. gəvəş. gəvşək. gəvir. kəvir. kağal. gərəngə. gəvəngə. kəvəngə. kovlaq. kovlaş. korlaq. korlaş. kövgür. qarıq. qalıq. bacarıqsız. qıtmır. kitmir. qısmır. fərsiz. kəsik. qısıl. üşənik. qısbat. sürnük. bitgin. sırğav. sızğav. sizgəv. sus. sustuq. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. təmbəl. kovmuş. götüqızıl. rixvətli. halsız

ƏFƏL : Turuz Dictionary

< kəfəl < kəvəl. kəvik. boş.
əl ayaqsız. aciz.
incik. həssas

ƏFƏL : Turuz Dictionary

kəvəl. ölümür. ölübər. ölübür. ölüyüntü. ölücünsü. ölümcür. ölümsər. ölüvay. öləntə. öləti. ölət. öləzi. alazı. ölləş. ölüntü. çox arığ, zayıf. aciz. gücsüz

ƏFƏL : Turuz Dictionary

kəğəl. kəvəl. kətəğiz. kətəğır. kavağız. kavğır. kəsələk. kəsilək. kösələk. kosalaq. qocalaq. gəvəş. gəvşək. gəvir. kəvir. kağal. gərəngə. gəvəngə. kəvəngə. kovlaq. kovlaş. korlaq. korlaş. kövgür. qarıq. qalıq. bacarıqsız. qıtmır. kitmir. qısmır. fərsiz. kəsik. qısıl. üşənik. qısbat. sürnük. bitgin. sırğav. sızğav. sizgəv. sus. sustuq. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. təmbəl. kovmuş. götüqızıl. rixvətli. halsız