Multilingual Turkish Dictionary

ƏFV

ƏFV : Azerbaijani English Dictionary

I. i. pardon, forgiveness; əfv etmək to pardon [d.], to forgive* [d.]; əfv olunmaq to be* pardoned; to obtain mercy; əfv istəmək to appeal for pardon; Əfv edin[iz]! Pardon me! II. s.: əfv ərizəsi appeal for pardon; əfv hüququ the right of appeal

ƏFV : Turuz Farsca - Türkce

güzəşt

ƏFV : Turuz Farsca - Türkce

keçəv güzəşt

ƏFV : Turuz Farsca - Türkce

keçiş

ƏFV : Turuz Farsca - Türkce

ötük keçiş. güzəşt

ƏFV : Turuz Farsca - Türkce

ötüş əff.
ötüş diləmək: əff istəmək

ƏFV : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Günah ve qüsurunu nezere almama, günah ve teqsirinden keçme, günahı bağışlama. [Yusif:] Əfvinlə sevinməz könül, əfsus; Zalım yenə zalımdır. H.Cavid. Şəfiqənin gülüşündə kin yox idi, bu gülüş bəlkə də əfv idi. Ə.Memmedxanlı. □ Əfv edərsiniz əfv ediniz
bağışlayın, üzr isteyirem. [Yaşlı kişi:]
Əfv edərsiniz,
dedim,
mən nabələd adamam, nəzirim nə qədər olacaq? S.Hüseyn; // bezen nezaketli etiraz yerinde. Əfv edərsiniz, məsələ elə deyil. Əfv etmək
1) günahından keçmek, teqsirini bağışlamaq. Sənin təqsirini əfv etmək olmaz.
Mehriban Zeynalı əfv etmək istəyirdi. Onu yenə sevə bilərdi. S.Hüseyn. Mən rica edirəm ki, bu dəfəlik bəy əfv eləsin. H.Nezerli. Əfv etdim hər şeyi, əfv etdim sənə; O soyuq sözləri, o gülüşləri. R.Rza; 2) üzrlü saymaq. Məni əfv edin, sizi yola sala bilmə-yəcəyəm. Gecikdiyim üçün məni əfv edin. Əfv olunmaq
günahmdan, teqsirinden keçilmek, teqsiri bağışlanmaq. [Hesen:] Indi bəlkə əfv oluna biləsən. H.Nezerli.