Multilingual Turkish Dictionary

ƏHATƏLİ

ƏHATƏLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. comprehensive; əhatəli izahat comprehensive explanation; əhatəli mə`lumat comprehensive information

ƏHATƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çəpər bir işi iyi çevirib çevrələyən, iyi bilən. varid.
dilə çəpər kimsə

ƏHATƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

duvarlı (< tıq. tuq). pərdəli

ƏHATƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qapsamlı
qapsamlı konu

ƏHATƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

tıqara (< tıq. tuq)

ƏHATƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

tıvara (< tıq. tuq)

ƏHATƏLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif Geniş, herterefli, ehate dairesi geniş olan. Əhatəli əsər.
Belə oldu nəticə:
Daha əhatəli iclas çağırılsın; Yaxın bir gün; Ətraflı danışmaq üçün. R.Rza.