Multilingual Turkish Dictionary

ƏHD

ƏHD : Azerbaijani English Dictionary

i.
[və?`d] promise, pledge;
[and] vow, oath; əhd etmək: 1] [söz vermək] to pledge, to give* a solemn promise; 2] [and içmək] to vow, to oath, to take*/ to make* a vow, to take*/ to make* an oath; əhdə vəfa etmək to redeem a pledge / a promise, to keep* one;s promise / pledge, to meet* one;s engagements / commitments; əhdindən dönmək to break* one;s promise; to break* one;s oath; əhdinə vəfasız çıxmaq to break* one;s promise, to break* one;s oath;
[istək, məram] object, aim; əhdinə çatmaq to gain / to attain / to achieve one;s object

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

adıq peyman.
əhd bağlamaq: adıqlamaq. saxılqamaq. peyman bağlamaq

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

and

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

andağ

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

anlaşım

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

anlaşma

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

anlıq

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ant

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

atağ məhud. and, əhd olunan nərsə

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

aydat

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ağaç

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ağıc

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ağın bağman > peyman-pozar bağmanın, dünya dəli, qızılla toprağı qatar oğradar (qatıb oğar, əzər)

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ağıt

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ağlanşıq

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ağlantı

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ağlat

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ağman

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

alıq

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

alıt

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

arat

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

əçik

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ək

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

əsə qovl. təəhhüd

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

içğas peyman

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ıçğaş vədə

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ıçıq

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

oluş

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

olut

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

oy

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

oyun

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

urqat

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

darat

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

deyit

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

dərit

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

dönəm

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

dövr zəmanə

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

duraq peyman. and

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

durat hökm. qərar

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

düşüncə qənaət

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

görəv

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

güd tarix. deyt. bəlirli çağ, zaman, gün. qah. movid. moid. vədə. dövrə. dönəm. əsr. qərar. randevu.
güdlü: tarixli.
güdsüz: tarixsiz.
güdü keçmiş: tarixi ötmüş.
düzgüd: nə tez, nə gec qoyulan güd. həqiqi tarix

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ilqar peyman

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

inanc

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

kərim

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

kərmə

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

kəsim

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

kəsit

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

kəsmə

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

qanı

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

qanış

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

qırıt

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

qırma

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

qırtı

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

qoyut

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

orda

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ordaq

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

orun məqam. mənsəb. rütbə.
sözündən, üstəsindən, əhdindən, öhdəsindən dönmək, caymaq. pozmaq

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

oyu

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

oyuq

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

oyuş

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ödən qovl. vədə

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ödənğ

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ölçüt

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

sapı məsuliyyət

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

söz peyman.
bəlkə döndü əhdindən: yandı ərinc sözündən

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

sözləşmə qənaət. hökm. qərar.
bəlkə döndü əhdindən: yandı ərinc sözündən

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

sözləşmə pəyman

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

sürə

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

tutqar

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

tutqur

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

tutraq

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

tuturğu

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

tuturuq tutruq. qolluq. əllik. (qovl. əl, qol verib sözləşmə). peyman.
qolluğun qıran, andını sıyan: dönük. xain

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

ülgü

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

üsdə
işin üstəsindən gəlmək: bir ağır, güc işi başarmaq, sonuclandırmaq

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

üstə öhdə

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

yarıq

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

yarıt

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

yarqı

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

yarlıq

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

yarma

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

yartı

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

yonat

ƏHD : Turuz Farsca - Türkce

yüklənmə təəhhüd

ƏHD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
öhdesine alma, söz verme, üzerine götürme; and. Əhdini yerinə yetirmə.
Yadlar ilə sürər oldun səfanı; Tərk etdin iqrarı, əhdi, vəfanı. Q.Zakir. □ Əhd qılmaq (bağlamaq) klas.
bax əhd etmək. Əhd qıldın ki, cəfa kəsməyəsən aşiqdən; Aşiqi vədeyi-ehsan ilə məmnun etdin. Füzuli. [Seriyye:] Bir-biri ilə əhd bağlamışdıq, ölənəcən bir-birindən ayrıl-mayaq. C.Cabbarlı. Əhd etmək (eləmək)
söz vermek, and içmek. Əhd etdi dil ki, bağlana zəncir zülfünə. S.Ə.Şirvani.
.Əhd edib mən ürəklə and içdim. H.Cavid. Əhdə vəfa etmək
verdiyi sözü, ehdini, andını yerine yetirmek. [Seriyye:] Rüstəm, əhdinə vəfa et! C.Cabbarlı. [Minnet xanım:] Mən əhd eləmişdim ki, qonaqların içində üzümü [Mercan beye] göstərim, indi əhdimə vəfa edirəm. ü.Hacıbeyov. Əhdinizə vəfa edin; Pozmayın ilqarı, qızlar! Aşıq Hüseyn. Əhdə durmamaq
bax əhdindən dönmək (keç-mək). Əhdindən qaçmaq
bax əhdindən dönmək (keçmək). Nilufərəm, açmaram; Ətrim bica saçmaram; Yar yolunda baş qoysam; Oz əhdimdən qaçmaram. (Bayatı). Əhdindən dönmək (keçmək)
vedini yerine yetirmemek, sözüne emel etmemek, sözünden qaçmaq. [Şeref xanım:] Indi nə olubdur ki, əhdindən dönüb, qızını özyaşın-da yoldaşına verirsən?! S.S.Axundov. [Se-
riyye:] Hər cür əziyyətə, məşəqqətə, hətta ölümə də razı olub əhdimizdən dönməyək. C.Cabbarlı. Əhdinə vəfasız çıxmaq
vedini unutmaq, verdiyi söze emel etme-mek. Əhdə çıxsam vəfasız; Onda məni qına, yar! R.Rza. Əhdinə çatmaq
arzusuna çatmaq. Qoy öpüm al yanaqdan; Mən də çatım əhdimə. (Bayatı). Əhdi(ni) qırmaq (sındırmaq pozmaq)
bax əhdindən dönmək (keçmək). Zeynal yalan söyləyib Mehribanı aldatmaqla öz əhdini sındırır, şərtini pozurdu. S.Hüseyn. [Nüşabe:] Olsa yer, göy mənə qarşı əlbir; Pozmaram əhdi, sözüm birdir, bir! A.Şaiq. Gün çıxar, dağ-ların əriyər qarı; Pozulmaz dostların əhdi, ilqarı.. N.Refibeyli.
Sözleşme, ehdleşme, ehdname, müqa-
vile. Qardaşlıq əhdini yazmağa gəldim;
Köhnə haqsızlığı pozmağa gəldim. Ə.Cavad.
□ Əhd bağlamaq
razılığa gelmek, qerara
almaq, bir-birine söz vermek. Sən əhd
bağladın, ulduzlar oldu şahidimiz; Sitarələr
utanır indi, ey nigar, məndən. Şehriyar. Əhd
bağlanmaq
razılıq elde edilmek, qerara
alınmaq.
köhn. çağ, vaxt, zaman, dövr.
0 Əhdi kəsilmək
bax əhədi kəsilmək
("əhəd"de). [Qeşem:] Torpağı ki böldük, düşmənin əhdi kəsiləcək. Mir Celal.