Multilingual Turkish Dictionary

ƏHLİLƏŞDİRMƏK

ƏHLİLƏŞDİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

uyumlandırmaq. uysallaşdırmaq

ƏHLİLƏŞDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

asavlığın, götrülüyün gidərtmək

ƏHLİLƏŞDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

evliləşdirmək

ƏHLİLƏŞDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qonağlatmaq

ƏHLİLƏŞDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ocağlatmaq

ƏHLİLƏŞDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uysallaşdırmaq

ƏHLİLƏŞDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uyumlandırmaq

ƏHLİLƏŞDİRMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Vehşi heyvanı ehli etmek, ele öyretmek. Bu gün bizə xid-mət edən bütün heyvanları insanlar əhliləş-
dirmişlər.
Insan öz arzusuna müvafiq ola-raq vəhşi çəki balığının təbiətini dəyişdirmiş və onu əhliləşdirmişdir. "Zoologiya".
məc. Adamlara alışdırmaq, onlarla ün-siyyet ve ülfete öyreşdirmek. O vəhşini bir qədər əhliləşdirmək lazımdır.

ƏHLİLƏŞDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to domesticate [d.], to tame [d.]