Multilingual Turkish Dictionary

ƏHLİLƏŞMƏ

ƏHLİLƏŞMƏ : Azerbaijani English Dictionary

fi. domestication, becoming domestic

ƏHLİLƏŞMƏ : Turuz Farsca - Türkce

əkilmiş

ƏHLİLƏŞMƏ : Turuz Farsca - Türkce

uyqunlama ədəbləmə. dəbləmə

ƏHLİLƏŞMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yerləmə

ƏHLİLƏŞMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yerləşdirmə

ƏHLİLƏŞMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əhlileşmek"denf.is. Əh-liləşmə təsiri ilə heyvanlarda bir sıra dəyişik-liklər əmələ gəlmişdir. "ümumi zootexniya".