Multilingual Turkish Dictionary

ƏHLİLƏŞMƏK

ƏHLİLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

( h < > k ) əkliləşmək. < əkləşmək. üyürsünmək. evcilləşmək. alışmaq. yaxınlaşmaq. yaxınlıq duymaq

ƏHLİLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

evçiləşmək. alışmaq. aşılmaq. uyumlanmaq. uysallaşmaq. öğrənmək

ƏHLİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

evə öğrənmək

ƏHLİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

evsimək

ƏHLİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əvləşmək

ƏHLİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əvlişmək

ƏHLİLƏŞMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Əhli olmaq, ele
öyreşmek (vehşi heyvan haqqında).
məc. zar. Adamlara uyuşmaq, alışmaq; adamlarla ünsiyyet, ülfet etmeye öyreş-mek; cemiyyetde özünü aparmağa alışmaq.

ƏHLİLƏŞMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to become* domestic, to become* tamed