Multilingual Turkish Dictionary

ƏHVALAT

ƏHVALAT : Azerbaijani English Dictionary

i.
incident, occurence; episode;
[hekayət] story; Kapitan bizə aşağıdakı əhvalatı nəql etdi The captain told us the following story

ƏHVALAT : Turuz Farsca - Türkce

aşut sərquzət

ƏHVALAT : Turuz Farsca - Türkce

durum

ƏHVALAT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Hadise, olmuş iş, olub keçen işler, qeziyye. Əhvalatı söylədi. Əhvalat vaqe olur.. Əhvalatdan xəbərin varmı?
Alı kişi əhvalatı oğluna danışdı. "Koroğlu". [Əhmed:]
.Əhvalat uzundur. Mən müxtəsər edirəm.. T.Ş.Simurq. [Sefe-reli:] Bura bax, əhvalat belədir. H.Nezerli.