Multilingual Turkish Dictionary

ƏKİNÇİ

ƏKİNÇİ : Azerbaijani English Dictionary

i. [cütçü] plougher, ploughman*; farmer

ƏKİNÇİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Əkin ekib biçmekle (ekinçi-likle) meşğul olan adam; cütçü. Əkinçi yağış istər, yolçu quraqlıq. (Ata. sözü). Bir əkinçi gedirdi məstanə; Yolda ol rast gəldi bir xanə. S.Ə.Şirvani. Fərmanın atası Qara kişi yaxşı əkinçi olmaqla bərabər, mahir bir dülgər idi. Ə.Sadıq.