Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSƏR

ƏKSƏR : Azerbaijani English Dictionary

s. most; əksər hallarda in most cases; əksər hissə the most part, the major part; əksər adamlar most people

ƏKSƏR : Turuz Farsca - Türkce

ağram
gecənin ağrami keçdi

ƏKSƏR : Turuz Farsca - Türkce

gənəl olaraq

ƏKSƏR : Turuz Farsca - Türkce

gənəlliklə

ƏKSƏR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif [ər.] Ən çox, lap çox, hedden ziyade, ümumiyyetle. Əksər hallarda (çox hallarda).
Gərçi var iş qanan kişi tək-tək; Əksəri-xalq əvamdır, bişək. S.Ə.Şirvani. Əksər ovqat avam yaxşıya deyir pis, pisə deyir yaxşı. C.Memmedquluzade. // Tesirlik halda: əksəri
çoxu, çoxusu, ekseriyyeti. Camaatın əksəri. Tələbələrin əksəri yaxşı oxuyur.
Bu gün kəndlilərin əksəri işə çıxmamışdı. T.Ş.Simurq. Dağların hərəsi bir rəng çalır, çünki bunların eləsi var ki, meşələrlə örtülüblər, amma dağların əksəri lütdürlər. C.Memmedquluzade. [Sultan:]
.Tiflisdə və qeyri yerlərdə oxumuş qızların əksəri məişətə və zindəganlığa bu təhər baxırlar. N.Nerimanov.