Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSƏRİYYƏT

ƏKSƏRİYYƏT : Azerbaijani English Dictionary

i. majority; adamların əksəriyyəti majority of people; sadə əksəriyyət simple majority; mütləq əksəriyyət absolute majority; böyük əksəriyyət vast / large majority; səs əksəriyyəti a majority vote, majority of votes; səs əksəriyyəti ilə qəbul etmək to adopt [d.] by a majority vote / majority of votes; Qərar səs əksəriyyəti ilə qəbul olundu The decision was adopted by a majority vote / by majority of votes

ƏKSƏRİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

ağram

ƏKSƏRİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çoğunluq fazlalıq

ƏKSƏRİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çoxluq

ƏKSƏRİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çokluğ böyük sıxım

ƏKSƏRİYYƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] çoxluq, en böyük hisse. Böyük əksəriyyət. Camaatın əksə-riyyəti. Əksəriyyət etibarilə. Adamların əksəriyyəti bu cür geyinir. Səsvermədə ək-səriyyət iştirak edirdi.
[M.Qorkinin] əsərlərinin əksəriyyəti isə elə bir həyat materialıdır ki, onları dəfələrlə oxuyur, hər oxuduqca yeni cəhətlər kəşf edirsən. R.Rza. Əksəriyyəti təşkil edən yerli ziyalılar da sevinirdilər. Mir Celal. // Ses çoxluğu. Təklif əksəriyyətlə (z.) qəbul olundu.