Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSƏRİYYƏTLƏ

ƏKSƏRİYYƏTLƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. by a majority; əksəriyyətlə qəbul etmək to adopt / to accept [d.] by a majority

ƏKSƏRİYYƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çoğunluqla əksərən

ƏKSƏRİYYƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çoxluqla

ƏKSƏRİYYƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çoxlunluqla

ƏKSƏRİYYƏTLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çoxun çağ çox zaman