Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSƏRƏN

ƏKSƏRƏN : Azerbaijani English Dictionary

z. mostly, for the most part

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

çoğunca

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

çoğunda çox çağların.
çoğunda, dözümlü yanılmaz, yanar

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

çoğunluqla əksəriyyətlə

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

çox kərə, dəfə

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

çoxluq
çoxluğ uçaqla gəlir

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

çoxluqla

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

çoxraq köplənc. {-lənc:-raq}. əğləb.
köplənc dəniz qıyında gögərən otlar

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

çoxu

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

çoxun çağ çoxvax. çox zaman

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

çoxun
kişioğlu çoxun seçir kәndi kәndin aldatsın

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

çoxunca

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

çoxusi

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

ənçox

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

gənəl olaraq

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

gənəlliklə

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

köpüçi

ƏKSƏRƏN : Turuz Farsca - Türkce

sıx sıx

ƏKSƏRƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf [ər.] çox vaxt, çox zaman, çox hallarda. Əksərən onu axşamlar görmək olur.
Cəmilə Arzu qızı əksərən atasının öhdəsinə buraxırdı. S.Rehimov. // Əkseriyyeti, çoxu. Əksərən uzunboğaz çəkmə, qalife şalvar və cibli köynək geyərək belini qayışla bərkitmiş kişilər furqonun yan tərəfinə doluşmuş(du). M.Ibrahimov.