Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSETDİRİCİ

ƏKSETDİRİCİ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. fi. reflector; reverberator II. s. reflective, reflecting; reverberatory, reverberating

ƏKSETDİRİCİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. xüs. İşıq ve ya istilik şüalarını, elektromaqnit dalğalarını eks etdirmek üçün cihaz. Avtomatın fənərinin əksetdiricisi.
sif. Əks etdiren, eks etdirmek üçün olan. Əksetdirici alət. Əksetdirici aynalar.