Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSLİK

ƏKSLİK : Azerbaijani English Dictionary

i.
[qarşıdurma halı] opposition;
[ziddiyyət, uyğunsuzluq] contradiction;
fəls. opposite; əksliklərin vəhdəti unity of opposites; əksliklərin mübarizəsi struggle / conflict of opposites

ƏKSLİK : Turuz Farsca - Türkce

çaprazlıq

ƏKSLİK : Turuz Farsca - Türkce

tərsəlik ziddilik. muxalifəd. muğayirlik

ƏKSLİK : Turuz Farsca - Türkce

tərslik

ƏKSLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Əks şeyin halı.
Ziddiyyet, uyğunsuzluq, mentiqsizlik. Fikirlər arasında əkslik.
fəls. Aralarında ziddiyyet olan eşya, hadise, ya proseslerden her biri. Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi. Inkişaf əksliklərin mübarizəsidir.