Multilingual Turkish Dictionary

ƏLÇƏRXİ

ƏLÇƏRXİ : Turuz Farsca - Türkce

qolqava furqun

ƏLÇƏRXİ : Turuz Dictionary

əl çərxi. əl daşqası. çəkəc. çəkcə. qolqava furqun

ƏLÇƏRXİ : Turuz Dictionary

əl çərxi. əl daşqası. çəkəc. çəkcə. qolqava furqun