Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİFBA

ƏLİFBA : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
alphabet; Azərbaycan əlifbası the Azerbaijani alphabet; Morze əlifbası Morse alphabet/code; ABC;
[kitab] ABC-book, primer;
[ən sadə, elementar mə`lumat; başlanğıc] ABC [of]; elements; kimyanın əlifbası ABC of chemistry II. s. alphabetical; əlifba sırası alphabetical order; əlifba sırası ilə in alphabetical order, alphabetically

ƏLİFBA : Turuz Farsca - Türkce

abeci

ƏLİFBA : Turuz Farsca - Türkce

içgə

ƏLİFBA : Turuz Farsca - Türkce

damqa
türk tamqası: türk əlifbası

ƏLİFBA : Turuz Farsca - Türkce

üzküb < üzük kip. alfabet. üzük (hərf) karakteri, biçiyi, novu

ƏLİFBA : Turuz Farsca - Türkce

yazı

ƏLİFBA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Bir dilde işlenen ve müeyyen qaydada sıralanan herflerin mec-musu. Azərbaycan əlifbası. Ərəb əlifbası. Latın əlifbası.
Biz buna təəccüb etmirik ki, Hüseynzadə cənabları əlifbamızın bilmərrə dəyişilməsinə fitva vermir. C.Memmedqu-luzade. Köhnə ərəb əlifbasının çətinliyi geniş xalq kütləsinin savadlanmasına imkan vermirdi. S.S.Axundov. □ Əlifba sırası
elifbada olan herflerin müeyyen sistem üzre düzülüş sırası.
Əlifbanı öyreden kitab. Əlifba kitabı.
məc. Ən besit, en sade, hamıya melum
olan şey. Bu, cəbrin əlifbasıdır.
0 Morze əlifbası
teleqrafda işlenen şerti işareler sistemi. Not əlifbası
musiqi notlarında işlenen işareler sistemi.