Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİM

ƏLİM : Turuz Farsca - Türkce

acıdan

ƏLİM : Turuz Farsca - Türkce

acıdıcı

ƏLİM : Turuz Farsca - Türkce

acınacaq

ƏLİM : Turuz Farsca - Türkce

acınası

ƏLİM : Turuz Farsca - Türkce

ağrıdan

ƏLİM : Turuz Farsca - Türkce

iti

ƏLİM : Turuz Farsca - Türkce

itici şiddətli

ƏLİM : Turuz Farsca - Türkce

üzücü

ƏLİM : Turuz Dictionary


yaş ötər, ölüm ötməz, dəmim gələr, dilək çatmaz, əlim yetər, dişim batmaz, ayaq qaçar baş saxlar, ayaq yürür, yol bitirir, söz acısı baş. yalan dünya, yaman dünya.
hərdən dolur nisgil içimə, çatmır əlim başqa seçimə

ƏLİM : Turuz Dictionary

-əlim bilə əkərim, dilim bilən biçərim. (tapmca) (yazı:xətt).¶-candan üzərimsə umut, üzmərim səndən əlim. (ölməyə yəqin edsəm, doymaram, səndən əl çəkmərəm)

ƏLİM : Turuz Dictionary


yaş ötər, ölüm ötməz, dəmim gələr, dilək çatmaz, əlim yetər, dişim batmaz, ayaq qaçar baş saxlar, ayaq yürür, yol bitirir, söz acısı baş. yalan dünya, yaman dünya.
hərdən dolur nisgil içimə, çatmır əlim başqa seçimə

ƏLİM : Turuz Dictionary

-əlim bilə əkərim, dilim bilən biçərim. (tapmca) (yazı:xətt).¶-candan üzərimsə umut, üzmərim səndən əlim. (ölməyə yəqin edsəm, doymaram, səndən əl çəkmərəm)