Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİQ

ƏLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlik keçisi. əlik keçi. alıq.
geyik. ceylan. dağ keçisi. qaraca.
alıq. qaldıraç.
əl altı işlədilən arac, nərsə.
çırağ. şagird. kömək.
tükanda dörd əliyim var.
əl.
onğ əlik: saq əl. saq əlik.
sol əlik.
əllik. qoluq. borc. iğrəti.
oxa. kəfil. zamin.
o mənə əlik tutdu: zamin, kəfil oldu.
əlik tutunca od tut: zəmanət oddan pis yandırar.
əlik tatanın əli qopar, od tutanın əli yanar.
əlikin kimdi

ƏLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlik. əl.
əliqinə: əlinə.
əlikidə: əlində

ƏLİQ : Turuz Farsca - Türkce

gövüş (gəvmək). mal qara yemi. ilufə. (azıq)

ƏLİQ : Turuz Dictionary

əlik.
enik. alığ. oluq. hazir. mühəyya.
ilk. öncə.
əl altında işləyən. şayırd.
əlli

ƏLİQ : Turuz Dictionary

əlik.
enik. alığ. oluq. hazir. mühəyya.
ilk. öncə.
əl altında işləyən. şayırd.
əlli