Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏM

ƏLƏM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələm taslanmaq: çaşmaq. quruyub qalmaq. qaqıldanmaq. qapıldanmaq. özün itirmək. alas qopasa düşmək.
ələm şəngə: ələm çanğa: hayküy

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

acı

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

acıntı

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

ağrı

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

ağrıqın

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

ayraq

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

ıqraq

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

itli

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

uruq

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

çəki dərd

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

çilin (< çiğ). dərd

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

darqınlıq

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

darlıq

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

dərd

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

duyqu əndişə

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

düşüncə

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

iç darlığı sıxıntı

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

kək (< qaq).
kəkin nədir dərdin nədir.
kəkim yoxdur

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

kitir

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

kitiv kədər-kitiv çiğ: kit çiğ: dərd

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

qanı qayğı. qayıq

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

qarasevda

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

qayıq qanı. qayğı

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

qəm

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

qısqın

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

qorxuc qəm. dərd

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

qussə ağrı

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

quşqu quruntu

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

maraq

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

niyarançılıq

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

pas

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

sancaq bayraq. pərçəm.bir coğun (> fovcun) simgəsi, nişanı.
tikətin sancağuzu toprağıza, suvarın dibcəsini al qan ilə

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

sancı

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

sıxıntı iztirab

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

sızı

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

sök sög. ağrı

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

taravlıq daravlıq

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

tasa

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

təlaş dalaş. vəsvəsə

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

toxuntu

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

tolaq

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

tolqay

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

tutuş yanış. dərd

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

üzülmə iztirab

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

üzünc

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

üzüntü

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

yaxınc əzab. təəssür

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

yala börkün qırağına tutulan boyalı, qırmızı ipək parça

ƏLƏM : Turuz Farsca - Türkce

yalavuz

ƏLƏM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Derd, qem, keder, qüsse. Ələm, məşəqqət adamı tez qocaldır.
Canə yetdim aləmi-hicran ilə, ey zalim! Rəhm qıl, canım üçün var isə bir dərmanın. Füzuli. Cəm olsa yanımda tamam sənəmlər; Dağılmaz könlümdən fikrü ələmlər. M.P.Vaqif. Qəhrə-manın gözləri yaşarmışdı, səsində dərin bir ələm və təəssüf duyulurdu. H.Nezerli.

ƏLƏM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Bayraq (adeten dini ayinlerde işledilen bayraq).

ƏLƏM : Azerbaijani English Dictionary

I. i. grief, sorrow; distress; suffering II. i. gonfalon